Pushpa Chori Paurikhala ki

Pushpa_Chori_Paurikhala_ki Uttarakhand

Pushpa chori paurikhala ki... lagdi che tu bada kamaal ki..

Pushpa chori paurikhala ki.. lagdi che tu bada kamaal ki..

Pushpa chori paurikhala ki.. lagdi che tu bada kamaal ki..

 

Soot booni tanda be Pushpa, soot booni tanda hoo.. 2

Poora phans baating ba Pushpa, tu che bhali baanda hoo... 2

Pushpa chori... hoye hoye hoye,

 

Pushpa chori paurikhala ki.. hasdi che tu bada kamaal ki,

 

Pushpa chori paurikhala ki.. lagdi che tu bada kamaal ki..

Pushpa chori paurikhala ki.. lagdi che tu bada kamaal ki..

 

Bhaant pasai mand be Pushpa, chaul pasai manda ho.. 2

Tera baahna khaen bhai Pushpa, patwaariyun ka daanda hoo.. 2

Pushpa chori... hoye hoye hoye,

 

Pushpa chori paurikhala ki, hitdi che tu bada kamaal ki,

 

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

 

 

 

Bhooni jaala chouma be Pushpa, bhooni jaala chouma ho... 2

Teri meri maaya ki charcha, khaas pati gau gau ma hoo... 2

Pushpa chori... hoye hoye hoye,

 

Pushpa chori paurikhala ki, umar teri satra saal ki,

 

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

 

Khaai jaala keyla be Pushpa, khaai jaala keyla hoo... 2

Main milaan aae je Pushpa, jaamani ka mela hoo... 2

Pushpa chori... hoye hoye hoye,

 

Pushpa chori paurikhala ki, chaunti teri bada kamaal ki,

 

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

 

Baakhuri buraan be Pushpa, baakhuri burana hoo... 2

Mari meeti jaani be Pushpa, maina tyara baahna hoo... 2

Pushpa chori... hoye hoye hoye,

 

Pushpa chori paurikhala ki, kamiri teri bada kamaal ki,

 

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

Pushpa chori paurikhala ki, lagdi che tu bada kamaal ki...

 

***