Ni Mili Ni Mili Meri Tilu Baakhari

Ni_Mili_Ni_Mili_Meri_Tilu_Baakhari Uttarakhand

Khojyali khojyali saari muntha khojyali,

chhanyali chhanyali saari sindhu chhanyali.. 2

Ni mili ni mili meri tilu baakhari.. 2

 

Duniya se nyari meri tilu baakhari,

paraanu se pyari meri tilu baakhari………

Mugryu ka mugranu khoji, march ka marchanu,

Allu ka albaadu dekhi, bhang ka bhangladu-2

Her haali her haali, ghar baar her haali.. 2

 

 

Ni mili ni mili meri tilu baakhari…………

 

Chhangru ka chhagreda khoji, sagyu ka sageda,

Gehu ka gewada khurchya, kaud ka kudyada.. 2

Sor haali, sor haali saari saar soryali.. 2

Ni mili ni mili meri tilu baakhari… Ojyu ka ojyana khoji,

 

kolyu ka kolyana, Baamanu ka baaman khola, jogyu ka jogyana.. 2

Maari haali maari haali dharm ghaat maar haali.. 2

Ni mili ni mili meri tilu baakhari…

Saag ka saagadu khoji, kela ka kelada, laiya ka laayanu dekhi, maata maat khana.. 2

Khojyali khojyali saari muntha khojyali,

chhanyali chhanyali saari sindhu chhanyali......