Nayu Nayu Byo Cha

Nayu_Nayu_Byo_Cha Uttarakhand

Hey jikeh beh na kara... 2

Mathu mathu jaula

Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola... 2


Hey tiley di ghama gham... 2

Sara sari jaula

Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola... 2

Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola... 2


Kan kwe hitana min, ucha sandala ichin... 2

Ufala ki pata uni, uni roodiyun ka din

Chala dwe jana eji

Chala dwe jana daala chelu baithi jaula

Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola... 2

Bandi hosina kar... 2

Hite leydi sara sar

Nangaa khoton hit, sandil batua ma dhar

Yun ganiyon yakhi... 2

Bhukhi mori jaula

 

 

Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola... 2

Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola... 2


Paidali ka bata leya, baki baatan ka chaya... 2

Bandi kamchoos nawa, suna zara baitha bhweinya

Motor ma paith rakhi

Motor ma paithari seat ma baitarola

Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola... 2

Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola... 2


Bhol parsuyu bitin, pungdiyon jaan tin... 2

Kanu kwe khaili chuchi, kumli hath khutiyun

Haal eh chin jwani ma... 2

Budhen-daan kya hola

Phook taun loli chuyiu, dere ma lagola... 2

Nayu nayu byo cha mithi mithi chwi lagola... 2


Phook taun loli chuyiu, dere ma lagola... 2

Nayu nayu byo cha mithi mithi chwi lagola... 2